Partezis – een groep van, voor en door de zorgsector

 

Partezis, de vertrouwenspartner van de zorgsector, is actief binnen 4 grote domeinen:

Om de focus op deze verschillende domeinen nog meer aan te scherpen, werd vanuit de Partezis-groep voor elk van deze domeinen afzonderlijk op zoek gegaan naar een duurzaam toekomsttraject: 

 

 

 

  Een grondige bedrijfsanalyse toonde aan dat het concept van een ledenvereniging niet langer beantwoordde aan de noden van een bijdetijds IT-bedrijf en diens klanten. Daarom werd besloten om, vanuit het oorspronkelijke gedachtegoed van de ledenvereniging, de vzw Partezis te transformeren in een zuivere participatiemaatschappij van, voor én door de zorgsector. Concreet houdt dit in dat Partezis vzw sinds 1 januari 2012 geen operationele activiteiten meer uitoefent. De opdracht van Partezis vzw bestaat voortaan uit het ondersteunen van zijn leden bij de realisatie van hun doelstellingen door participaties te nemen in of financiering te verstrekken aan ondernemingen die producten of diensten aanbieden aan sectoren waarin de leden actief zijn, m.n. de gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg.

 

xperthis verenigt 3 specialisten in healthcare ICT: Partezis BVBA (de entiteit waarin de ICT-activiteiten voor ziekenhuizen van de Partezis-groep werden ondergebracht), Polymedis NV en Xtenso NV. Hiermee is xperthis de grootste Belgische ICT-speler voor de zorgsector. Met een brede waaier aan bewezen oplossingen en een sterke bagage aan business expertise is xperthis in staat om ziekenhuizen concreet bij te staan in het realiseren van hun bedrijfsstrategie.
Meer over xperthis op www.xperthis.be.Voor zijn IT-oplossingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg heeft Partezis een duurzaam toekomsttrajct gevonden binnen de Arseus-groep. Op 31 maart 2012 droeg Partezis cvba al zijn IT-activiteiten die betrekking hebben op de automatisering van woonzorgcentra en instellingen in de gehandicaptenzorg over aan CMS nv, dochteronderneming van Corilus nv, één van de vier divisies van Arseus. Partezis is ervan overtuigd in CMS, reeds jarenlang een vertrouwde business partner, de ideale partij gevonden te hebben om de toekomst van zijn producten- en dienstenportfolio voor de betreffende sectoren veilig te stellen.
De financiële dienstverlening van Partezis cvba wordt voortaan waargenomen door het nieuw opgerichte, en door het IAB (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten) erkende, accountancybedrijf Certacc bvba.
De vertrouwde contactpersonen bij Partezis stappen uiteraard met volle overtuiging mee in dit toekomstproject. Zij zullen vanaf begin april het CMS-kenniscentrum en Certacc vervoegen en versterken.

   

 

 

 

 

   
 
  
 

Ook voor de benchmarkingactiviteiten van Partezis, met name het Matrix-project voor ziekenhuizen, werd recent een duurzaam toekomsttraject gevonden in een overname van deze activiteiten door 3M. 3M verzekert de zorgsector dat het de continuïteit van de dienstverlening van Partezis zal voortzetten, en dat de opgebouwde know-how maximaal zal worden aangewend om het 3M benchmarkrapport verder te verrijken.